PipeData-PRO

PipeData-PRO

Pipe-designing assistant
Người dùng đánh giá
3.3  (16 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
4.5
Phiên bản mới nhất:
12.1 (Xem tất cả)
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
Design pipes and find all information you need in a unified platform. Сontains a comprehensive library of piping components and designs data related to valves and flanges.
PipeData-PRO là một dễ sử dụng chương trình máy tính thôi, cho tiếp cận với một người lớn biết căn cứ của đường ống này, hổi thiết bị flanges, van và thiết kế dữ liệu. Thông tin là nhanh và dễ dàng tìm và si rõ ràng đưa lên màn hình.
PipeData-PRO là một chương trình máy tính đó tăng năng suất trong hổi thiết kế văn phòng sét đánh trúng cái gánh nặng tìm-lên hổi thông tin và bằng cách cung cấp standardization. PipeData-PRO gốc diện là tiếp tục giúp trực giác mạnh mẽ cách lấy thông tin đó. Dữ liệu có thể được tìm thấy bởi di chuyển bằng thả xuống thực đơn và bởi tìm kiếm tiện ích. Hiển thị đơn vị có thể đặt inch hay mili-mét và wights để bảng hay kilograms.
Phần mềm này cập nhật giữ compliant với những thay đổi trong hổi đặc điểm kỹ thuật và MS Windows điều hành hệ thống. Hầu hết các nội dung của PipeData-Prohas được thêm qua yêu cầu và ăn-người về từ người dùng trong hổi thiết kế nghiệp, giữ PipeData-PRO tươi và hiện tại vì bây giờ...... và vào trong tương lai.
Thông tin được cập nhật vào: